Kas mes?

Susipažink – mes esame jaunosios kartos kontrkultūra. Kartos, kuri augo maitinama sapnais ir pažadais. O žadėjo mums mūsų tėvai laisvą ir teisingą Lietuvą, nes jie laimėjo savo jaunystės kovą prieš sovietinę sistemą ir išsivadavo. Bet mūsų tėvų kova buvo paremta pacifizmu, naiviu idealizmu, abstrakčiais laisvės ir lygybės idealais, krikščionišku nuolankumu, neartikuliuotomis žaliosiomis idėjomis. Joje nebuvo tikros politinės doktrinos. Jie norėjo sugriauti sovietinę sistemą, dar neturėdami ką statyti į jos vietą. Pasekmės skaudžios – galios vakuumą užpildė chaosas, o iš chaoso išaugo pačios blogiausios žmonių ydos – tingumas, pavydas ir godumas.

handen-weg_vectorized

Iš tinginystės, nuolankumo, lėkšto poreikio konformuoti Sąjūdžio politikoje atsirado Susitaikymo principas – oficialus leidimas komunistams išversti skūrą ir pereiti į „laisvos Lietuvos“ pusę be jokių neigiamų pasekmių, be būtinybės išsižadėti savo seno mentaliteto (t.y. visiška liustracijos priešingybė). Kas vakar buvo raudoni, garbino tvarką, paremtą kriminaliniais nusikaltimais – šiandien tapo žali. Šitaip pats Sąjūdis tapo dvilypis- mažuma vis dar buvo tie bestuburiai idealistai, bet dauguma ilgainiui tapo išverstskūriai postkomunistai, kurie dėl savo ilgamečių patirčių ir plačių kontaktų tapo dominuojantys. Ekonomikos persiorientavimo iš planinės į kapitalistinę metu žmonės turėjo kuo greičiau išmokti gyventi laisvos rinkos sąlygomis. Laisvos rinkos kapitalizmas, nežinantis jokių žmogiškų vertybių, visų sluoksnių, amžiaus grupių ir profesijų lietuvius pavertė konkurentais kovoje dėl išlikimo, nors dar vakar jie visi kartu petys petin kovėsi dėl bendro tikslo. Konkurencija laisvos rinkos kapitalizme – pavydas, prielaida ligotam individualizmui išvešėti. Bet pati šlykščiausia yda – godumas. Ką tik susikūrusi silpna liberali demokratija sudarė puikias sąlygas įsitvirtinti mafijai. Iš sovietinės juodosios rinkos išlindo postkomunistų kontroliuojamas kapitalas, pradėjęs nesąžiningas privatizacijas, nešvarų lobizmą, valstybės aparato uzurpavimą.

video-consumer-society-will-consume-itself-23-05-2020-2462658

Praėjus dvidešimt šešeriems metams po pirmosios Kovo 11-osios mes sakome – dabar kovoti turi mūsų karta! Jaunuomene, įstrigusi šio mafijinio politinio režimo mokyklose, universitetuose, gamyklose ir biuruose, rinkis savo ateitį! Ar ten mūsų laukia tas pats demokratinis režimas, parduodantis viską, kas mums brangu ir Rytų, ir Vakarų barbarams, vedantis prie lietuvių tautos ir kartu visos Europos demografinės katastrofos ir galutinio išnykimo? Nors kol kas mūsų nedaug, bet mes manome, kad liberalios demokratijos dienos suskaičiuotos! Tam, kad tą užtikrinti – turime veikti.
Mūsų doktriną galima vadinti labai įvairiai, priklauso nuo to, kas ją vertina. Fašizmas, futurizmas, nacionalsocializmas, rasizmas, islamofobija, homofobija, mizoginija, mizantropija, anarchija, radikalizmas ir fanatizmas – dėl visko esam kalti ir nesiruošiam neigti šių režimo bandymų mus marginalizuoti. Svarbu yra idealai, kuriais mes tikime, o ne burtažodžiai kuriais mes patys ar kiti mus vadina.

13690651_1753265401580278_4889777629457348217_n
Oswald Mosley rašė: „[…]mes pereisime prie bendros suvienytos Europos idėjos, pastatytos ant tvirto teisingumo ir ekonominės tikrovės pagrindo. […] sukurdami Tautinę Europą pakankamai stiprią būti trečia jėga galinčia užtikrinti taiką, mes pasieksime ir rusų, ir amerikiečių jėgų pasitraukimo iš Europos. […] (Europos suvienijimas) nereiškia europiečių amerikanizacijos maišant jų kraują. Tautiniai parlamentai kiekvienoje Europos šalyje turės visišką valdžią socialinių ir kultūrinių reikalų sprendime. […] ekonomikos valdymas bus pagrįstas sindikalizmu […] kuris sukurs visuomenę daug tobulesnę nei amerikiečių, valdomą tarptautinių finansų, ar rusų, valdomą tironiškos biurokratijos.
Mūsų tikslas – Tautų Europa. Vienas kraujas, viena žemė, viena civilizacija.
Jei pritari – burkimės draugėn!

14383410_186810461741724_1287377859_n